A Magyar Kultúra Adatbankja

Vásárhelyi Pál

Absztrakt


Mindenki előtt ismeretesek azok a zavarok, amelyeket a társadalom piacgazdaságra való áttérése idézett elő a kulturális területen. Nyilvánvaló, hogy e területnek is alkalmazkodnia kell az új feltételekhez és körülményekhez. Ehhez minden bizonnyal hasznosan járul majd hozzá a Magyar Kultúra Adatbankja. Tisztelt olvasóink, ismerkedjenek meg vele...

Full Text:

PDF