„A számítógépes információs rendszerek, főleg az online adatbázisok terén évek óta fejtek ki oktató, tanácsadó és propagandatevékenységet." Beszélgetés a Gábor Dénes-díjban részesült Roboz Péterrel

Futala Tibor

Absztrakt


Gábor Dénesről (1900-1979), a magyar származású fizikusról az Új magyar lexikon 1960-ban kiadott harmadik törzskötete - egy letűnt korszak „struccpolitikájának" bizonyságául - „még nem tud semmit", úgy tesz, mintha meg sem született volna. Az 1962-1980-ra vonatkozó kiegészítő kötet viszont már közli, hogy 1958 és 1967 között az alkalmazott elektronfizika tanára volt a londoni egyetemen, 1964-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, 1971-ben pedig Nobel-díjjal tüntették ki a holográfiai módszer, a teljes térhatású fényképezés feltalálásáért és a fejlesztésben való részvételéért. A mai Magyarországon - egyebek mellett - róla elnevezett díj szolgálja emlékezetét, amelyet az 1989 áprilisában létrehozott NOVOFER Alapítvány a műszaki szellemi alkotásért kuratóriuma ítél oda évente. 1993-ban hét neves természet- és alkalmazott tudományi szakember - dr. Havas Jenő, dr. Horváth József, dr. Cselényi József, dr. Roska Tamás, dr. Budai Zoltán, Roboz Péter és Tárcza László - részesült ebben a megtiszteltetésben. Közülük Roboz Pétert, az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ osztályvezetőjét, a TMT régi szerzőjét és rovatvezetőjét Futala Tibor kérte fel beszélgetésre.

Full Text:

PDF