Könyvtárgazdaságtan I. Finanszírozás, szolgáltatások, árak

Alföldiné Dán Gabriella

Absztrakt


A költségvetési források beszűkülése élesen veti fel a kérdést: kinek a feladata a könyvtári ellátás finanszírozása? Új finanszírozási formák és eljárások kerülnek előtérbe. A könyvtárak mint non-profit szervezetek? A dokumentumok és a beszerzendő eszközök árának emelkedése marketingstratégiák alkalmazására készteti a könyvtárakat. A számítástechnikán alapuló szolgáltatások elterjedése új problémákat vet fel a könyvtári árképzésben: az egyik helyen ingyenes szolgáltatásként elkészülő rekordok, másutt térítéses szolgáltatás alapját képezhetik.

Full Text:

PDF