A tudományos szakirodalom növekedése: a Barnaby Rich-szindróma és egy új szolgáltatás a szakfolyóirat-irodalom hazai hozzáférhetőségének javítására

Braun Tibor, Klein Ágnes, Zsindely Sándor

Absztrakt


A tudományos szakirodalom növekedése összetett, többdimenziós mechanizmussal rendelkező jelenség, amelyről már van bizonyos áttekintés, ám a vele foglalkozó irodalom egy részének szerzői rosszallóan taglalják e kérdést. A „Barnaby Rich-szindróma" ennek a jelenségnek egyik extrém és igen radikális megfogalmazása. A szerzők - a szakirodalom növekedésének fent említett megközelítése mellett - egy olyan új lehetőségről számolnak be, amelyet az MTA Könyvtára dolgozott ki és valósított meg a hazai tudományos kutatói közösség szakirodalmi igényeire, és amely egyúttal enyhíteni kívánja a pénzügyi intézkedések következtében kedvezőtlen helyzetbe került könyvtárak problémáit is.

Full Text:

PDF