A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium és a közlekedési szakkönyvtárak

Szűcs Lajos

Absztrakt


A KHVM-en belül a Fejlesztési főosztály hatáskörébe került a K+F tevékenység szervezése és koordinációja mellett a háttérintézményi szakkönyvtárak működtetésének elősegítése. A szakkönyvtárakban felhalmozott ismeretanyagot, és az ismeretterjesztés, az Információszerzés technológiáit a K+F tevékenység részének tekintjük. Az a célunk, hogy a könyvtári tevékenység az információtechnológia új eszközei által szorosabban Integrálódjon a K+F tevékenységbe, és intézményen belül közvetlenül kötődjön a bevételtermelő folyamatokhoz.

Full Text:

PDF