A tartalom formája és a változás logikája - A tartalmi feltárás néhány elméleti kérdése

Prókai Margit

Absztrakt


A könyvtári feldolgozás automatizálása olyan lehetőségeket nyitott meg a formai és tartalmi feltárásban, amelyek hagyományos keretek között megvalósíthatatlanok. Ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázásához azonban sokkal következetesebben kell elemezni többek között a tartalmi feltárás műveleteit. Az elemzés vezérfonala az a felismerés, hogy ezek a műveletek egymással párhuzamosan különböző (fizikai, felhasználói, nyelvi, fogalmi) szinten játszódnak le, és e szintek között kölcsönhatások állnak fenn. A tartalmi feltárás problémáit szintenként vesszük szemügyre.

Full Text:

PDF