Az információtudomány történeti háttere VI.

Horváth Péter

Absztrakt


A sorozatban az információtudomány fogaimait, megjelenésüket és kialakulásukat, összefonódásaikat kívánjuk bemutatni történeti fejlődésük keretében. A kultúrtörténeti tabló mellett célunk egy olyan modell bemutatása is, amely egységes keretbe foglalja az információról alkotott képünket. A hatodik részben a logika és a mesterséges intelligencia 20. századi összefonódásával, a természetes és mesterséges értelem hasonlóságával és különbözőségével foglalkozunk.

Full Text:

PDF