Pro Scientia. Egy civil társulás Szlovákiából

Futala Tibor

Absztrakt


/HORVÁTHOVÁ, Marcela: Obcianske zdruznie Pro Scientia po dvoch rokoch svojej cinnosti. = Bulletin Centra vedecko-technickych informácií SR, 4. köt. 3. SZ. 2000. p. 8-11./

Full Text:

PDF