Szlovákiában honosítják a dokumentációs, terminológiai és információs ISO-szabványokat

Futala Tibor

Absztrakt


/EHNOVÁ, Marta: Normalizácia v oblasti dokumen-tácie, terminologie a informacnej cinnosti. = Bulletin Slovenskej asocíácie knizníc, 8. köt. 3. sz. 2000. p. 32-33./

Full Text:

PDF