Az információ digitális újrahasznosulása és a jogtisztázás egy európai modellje

Dancs Szabolcs

Absztrakt


Mostanság van épp terítéken annak az uniós irányelvnek a hazai jogrendszerbe való átültetése, amelynek célja a közszféra információinak további felhasználásáról szóló korábbi, 2003/98/EK irányelv módosítása. Jelen cikk a könyvtári adatok, azon belül is mindenekelőtt a bibliográfiai metaadatoknak a közgyűjteményi szférán is túlmutató újrahasznosíthatóságára hívja fel a figyelmet, egyszersmind az adat könyvtári értelemben vett fogalmának tisztázására is vállalkozva. Az információ újrahasznosításának példákkal történő illusztrálása jó lehetőség a nemzeti könyvtár ELDORADO projektjének speciális nézőpontból történő ismertetésére.

Tárgyszavak


könyvtári szolgáltatás; metaadat; digitális dokumentum; szellemi tulajdon; jogkövetés

Full Text:

PDF