A felsőoktatási könyvtárak fejlesztési irányai

Téglási Ágnes

Absztrakt


A felsőoktatási könyvtárak átfogó fejlesztéséhez milliárdokra lenne szükség, hiszen egyszerre kellene behozni több évtizedes lemaradást, egyúttal pedig egy nagy ugrással létrehozni minden intézményben egy jövőbe mutató, a modern kor igényeinek és technikai színvonalának megfelelő könyvtárat. Források szűkében a fejlesztés a szervezetiszerkezeti átalakításra, az elektronikus környezet adta lehetőségek kiaknázására és a finanszírozás szilárd alapokra helyezésére koncentrál. E témaköröket járja körül az alábbi írás, a nemzetközi trendeket is figyelembe véve.

Tárgyszavak


egyetemi könyvtár; stratégia; digitális könyvtár; könyvtári rendszer; középület

Full Text:

PDF