Az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye: a könyvtár - A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között

Skaliczki Judit

Absztrakt


A könyvtár az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. Ezért válik az információs társadalom alapintézményévé. Annak érdekében, hogy a könyvtárügy, a könyvtárak fejlesztése megfeleljen ennek a követelménynek, olyan stratégiai célokat kell kijelölni, amelyek a hozzájuk rendelt feladatok teljesítésével ehhez az átfogó célhoz vezetnek.

Tárgyszavak


információs társadalom; esélyegyenlőség; könyvtárügy; stratégia

Full Text:

PDF