Húsz év az ötvenből. A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1983 és 2003 között

Futala Tibor

Absztrakt


A jubiláló Tudományos és Műszaki Tájékoztatás legutóbbi két évtizedének történetét a szerző abból a szempontból dolgozza fel, hogy a folyóirat miként szolgálta, mozdította elő a szakmai innovációt, azaz azt a folyamatot, amelynek következtében a mai könyvtár- és szakirodalmi tájékoztatásügyben alig lehet ráismerni húsz évvel korábbi előzményére. A dolgozat függelékében a folyóirat fogadtatásával kapcsolatos felmérés adatainak feldolgozása olvasható.

Tárgyszavak


műszaki tájékoztatás; szakfolyóirat; történeti feldolgozás

Full Text:

PDF