Az Európai Unió kísérleti programja az Orosz Állami Könyvtár információs rendszerének létrehoz

Hegyközi Ilona

Absztrakt


SEGBERT, Monika-VISLY, Alexander: TACIS. Ein Pilotprojekt der Europäischen Union: Schaffung eines Informationssystems für die Russische Staatsbibliothek. = Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 47. köt. 5. sz. 2000. p. 483-494.

Full Text:

PDF