Nyelvhasználat és osztályozáselmélet

Prókai Margit

Absztrakt


A könyvtárakban a technológiai változások következtében a nyelv használatának a szerepe meghatározóan fontossá vált. A természetes nyelvi elemeket használó osztályozási rendszerek nyelvhasználatunk, nyelvszokásaink, észjárásunk és gondolkodásunk kapcsolatának elmosódó határait, változó hullámait próbálja szabályozott „mederben" tartani. A jelentés és a fogalom megkülönböztetése és kölcsönhatásai ebben a folyamatban kiemelt szerepetjátszanak.

Tárgyszavak


nyelvészet; ismeretelmélet; fogalom; tárgyszó; osztályozáselmélet

Full Text:

PDF