Magyarországi céginformációs rendszerek tipizálása

Kiszl Péter

Absztrakt


A magyar piacgazdaság és információs társadalom felépítésében kulcsszerepet játszanak azok az információs rendszerek, amelyek a gazdasági-üzleti szféra adatait dolgozzák fel visszakereshető formában. Közülük kiemelt helyet foglalnak el a céginformációs rendszerek, amelyek típusait ismerteti jelen tanulmány.

Tárgyszavak


gazdasági információ; információszolgáltatás; üzleti szolgáltatás; könyvtár; tájékoztatás; Magyarország

Full Text:

PDF