A hazai digitális könyvtárak szerepe a kulturális örökség digitalizálásában és hozzáférhetővé tételében

Tószegi Zsuzsanna

Absztrakt


Magyarországon a 80-as évek végén már online elérhető adatbázisok álltak a felhasználók rendelkezésére. A hálózaton a 90-es évek első felében jelentek meg az első magyar nyelvű digitalizált művek. A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994, a Neumann János Digitális Könyvtár 1997 óta szolgálja ki a magyar nyelvű szép- és szakirodalom iránt érdeklődőket. Azóta a két „tisztán" virtuális könyvtár mellett sok száz könyvtár, múzeum és levéltár kapcsolódott be a nemzeti kulturális örökség digitalizálásába. A magyar szervereken hozzáférhető dokumentumok tanulmányozására és elemzésére kiváló lehetőséget ad a Neumann Könyvtár WebKat.hu adatbázisa, amely 2002. február közepén 100 000 rekordot tartalmazott. Az online katalógus segítségével feltérképezzük a magyar kulturális örökség körébe tartozó internetes forrásokat.

Tárgyszavak


digitális könyvtár; digitalizált dokumentum; kulturális örökség; Magyarország

Full Text:

PDF