A magyar nyelv nagyszótárának forrás- és névjegyzéke

Kristóf Ibolya

Absztrakt


Jelen írás a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készülő A magyar nyelv nagyszótárához (Nszt.) kapcsolódó bibliográfiai adatbázisokat ismerteti.
A nagyszótári szócikkekben az egyes jelentéseket 1772 és 2010 között keletkezett, írott nyelvi publikált szövegekből származó példamondatok illusztrálják. A magyar nyelv nagyszótára korpuszalapú szótár lévén meghatározott szöveggyűjteményből dolgozik, és közli a feldolgozott szövegek pontos bibliográfiai adatait is.
A szótárra vonatkozó általános ismertetés és történeti áttekintés után az adatbázis jelenlegi felépítése, valamint az abban található adatok bemutatása következik. A bibliográfiai adatok mellett az egyes művek szerzőit és eredeti szerzőit tartalmazó adatbázis is kapcsolódik a szótárhoz.


Tárgyszavak


magyar nyelv; nagyszótár; névjegyzék; irodalomtudományi forrás; bibliográfia

Full Text:

PDF