A gondolat a szimbólum mögött - Az ETO-jelzetek automatikus interpretálásáról és reprezentációjáról

Piros Attila

Absztrakt


Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) és más analitikus-szintetikus és fazettás osztályozási rendszerek számos lehetőséget nyújtanak a tárgykörök szintaktikai relációk segítségével történő kifejezésére. Az ilyen esetekben a relevancia eldöntése az információkeresés során szükségessé teszi a jelentés lehető legpontosabb megállapítását a jelzet alapján, melynek alapvető feltétele a prekoordinált jelzetek struktúrájának elemzése. Központi kérdés, hogy ez a jelentésfelismerés mennyiben támogatható automatikus eszközökkel, főleg azért, mert számos bibliográfiai forrás tartalmaz ilyen ETO-jelzeteket egyszerű szövegként eltárolva, ezek alapján pedig hatékony információkeresés csak nagyon körülményesen végezhető. Cikkemben az ETO-jelzetek platformfüggetlen, automatikusan feldolgozható, a teljes szintaktikai struktúrát megtartó formátumban való reprezentációjára irányuló kutatásom jelenlegi állását ismertetem. Az ETO-jelzeteket közvetlenül a tervezett formátumra átalakító algoritmus és szoftver is fejlesztési stádiumban van, továbbá a kutatás céljai között szerepel olyan konverziós algoritmusok kidolgozása és elérhetővé tétele, amelyek más szoftverek által is könnyen feldolgozhatók. Az írás elsősorban a kutatás elmúlt két évének eredményeit, illetve a jövőbeli terveket és irányokat igyekszik bemutatni.

Tárgyszavak


Egyetemes Tizedes Osztályozás; ETO-jelzet; elemzés

Full Text:

PDF