Reláció, szintaktika, szemantika

Szakadát István

Absztrakt


A reláció fogalmát minden formális elmélet használja valamilyen mértékben. A matematika, a logika alaposan kidolgozta a reláció szintaktikai leírásának elméletét, de a különböző tudományterületek a matematikai relációfogalmaknál szűkebb terjedelmű fogalmakat dolgoztak ki maguknak, hogy nagyobb leíróerejű kategóriakészlettel rendelkezhessenek. Ezek a szemantikailag gazdagabb elméletek azonban még nem igazán kapcsolódtak az alsóbb szintaktikai szinthez. A továbblépéshez szükség van a szintaktikai és szemantikai szintek összekapcsolására. A tanulmány megpróbálja összeszedni az ehhez szükséges lépéseket - példák segítségével támogatva az alaposabb megértést.

Tárgyszavak


reláció; mondattan; szemantika; matematikai logika; tudásreprezentáció

Full Text:

PDF