A felhasználó mint játékos

Tóth Máté

Absztrakt


A negyedik információs forradalom a felhasználót az információs tér aktív játékosává változtatta. Ez magával hozza a könyvtárosi szerepkör megváltozását is: a könyvtárosra a jövőben aktívabb, de periferikusabb szerep vár.

Tárgyszavak


információszolgáltatás; információs műveltség

Full Text:

PDF