Azonos személyekre vonatkozó név besorolási rekordok automatikus felderítése a PIM adatbázisában

Bánki Zsolt, Mészáros Tibor, Németh Márton, Simon András

Absztrakt


Cikkünkben áttekintést adunk a Petőfi Irodalmi Múzeum névterébe beépített legfontosabb adatbázisokról, a személynév besorolási rekord modelljéről. Ezt követően részletes ismertetéssel szolgálunk a névrekordok egységesítésének folyamatáról, s az egységesítést követő feladatokról. Végezetül röviden kitérünk a PIM névtér hasznosulásának jövőbeli lehetőségeire is.


Tárgyszavak


névtér; adatbázis; adatmodellezés

Full Text:

PDF