Az Európai Unió mint téma a könyvtárosok hazai képzésében és továbbképzésében

Pálvölgyi Mihály

Absztrakt


A tanulmány bemutatja, hogy a magyarországi könyvtárosképzés és továbbképzés milyen figyelmet szentel az Európai Unió témájának, a vele összefüggő fejlesztéseknek. Röviden áttekinti, hogyan illeszkedik mindez a képzési, továbbképzési tevékenységek egészébe, tekintettel az EU-információ nemzetközi és hazai intézményrendszerére. Áttekinti az EU-információs tárgyak, modulok kialakulását a könyvtárosképzésben, a témakörök alakulásait a célcsoportok (alapképzés, továbbképzésben részt vevők, más hallgatói és szakmai csoportok, „nem könyvtárosok") oktatásában. Részletesen ismerteti a képzés, továbbképzés kereteit, céljait, tartalmát, alkalmazott módszereit és eszközeit, a további fejlesztés feltételeit és lehetőségeit.

Tárgyszavak


Európai Unió; információszolgáltatás; könyvtáros; oktatás; továbbképzés

Full Text:

PDF