Az EuroStat - az Európai Unió Statisztikai Hivatala

Bátonyi Viola

Absztrakt


A közösségi politikák tervezéséhez, végrehajtásához és ellenőrzéséhez megbízható, naprakész információkra van szükség. Az adatoknak összehasonlithatóaknak kell lenniük. A nemzeti statisztikákat nemzeti szinten gyűjtik, és a közösségi statisztikákhoz szükséges adatokat eljuttatják az unió hivatalának. Ezen a területen is érvényesül a szubszidiaritás elve. A statisztikákkal kapcsolatos feladatokat az EuroStat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala látja el.

Tárgyszavak


Európai Unió; nemzetközi statisztika; adatszolgáltatás; közintézmény

Full Text:

PDF