Tezauruszok, taxonómiák és ontológiák - etimológiai megjegyzés

Horváth Tibor

Absztrakt


GILCHRIST, Alan: Thesauri, taxonomies and ontoio-gies - an etymological note. = Managing Information, 2004. május, p. 44-48.

Full Text:

PDF