A világ érdeklődése a hazai dokumentumok iránt az OSZK szolgáltatásának tükrében

Császárné Kollár Tímea

Absztrakt


Magyarország a nemzetközi dokumentumszolgáltatásban kérőként és szolgáltatóként egyaránt részt vesz. A magyar felsőoktatás és a magyar tudományos élet nem tud lépést tartani a világgal külföldi szakirodalom nélkül, és az európai uniós tagság is új ismereteket igényel. Évente több ezer dokumentumot rendel a Dokumentumellátó Szolgálat külföldről kölcsön vagy megtartásra, szemben a külföldre szolgáltatott pár száz dokumentummal. Az e dokumentumokra érkezett kérések minél gyorsabb és szakszerűbb teljesítése azonban két megközelítésből nagyon fontos feladat: érdekünk a jó kapcsolat fenntartása a külföldi könyvtárakkal, és kötelességünk a határon túli magyarok dokumentumigényének kielégítése. Magyarország szerepe szolgáltatóként rendhagyó, mert szemben az angolszász vagy a német nyelvterület dokumentumaival - amelyeknek nagy része több országban is megtalálható - a hungaríkumokat nekünk kell szolgáltatni a külföld számára, mivel a Kárpát-medence dokumentumtermésének zöme máshol nem lelhető fel. A szolgáltatott dokumentumokon keresztül pedig jobban megismertethetjük a világgal kultúránkat és történelmünket, tudományos eredményeinket, vagy éppen a térség természeti kincseit, flóráját és faunáját. E tanulmány gerince az Országos Széchényi Könyvtár Dokumentumellátó Szolgálatához 2001-2004 között beérkezett külföldi kérések rövid elemzése.

Tárgyszavak


könyvtárközi kölcsönzés; kulturális szolgáltatás; nemzeti könyvtár; dokumentum; nemzetközi együttműködés; Magyarország

Full Text:

PDF