Közkönyvtári digitális kompetencia-körkép 2019: Különböző végzettséggel rendelkező könyvtári szakemberek digitális készségeinek vizsgálata

Eszenyiné Borbély Mária

Absztrakt


A társadalomtudományok területén kutató szakembereknek ritkán adódik arra lehetőségük, hogy egy reprezentatív empirikus vizsgálatot alapvetően azonosnak tekinthető mintán viszonylag rövid időn belül megismételhessenek, és ezáltal igazolhassák az első eredmények érvényességét vagy éppen ellenkezőleg, érvénytelenségét. Az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gondozásában megvalósuló „Az én könyvtáram” című kiemelt projekt lehetővé tette, hogy a projektcélokhoz igazodva a közkönyvtárakban dolgozó könyvtári szakemberek digitális kompetenciaállapotát két, egymást két év különbséggel követő felmérés is feltárja.


Tárgyszavak


információs társadalom; digitális technika; technikai kultúra; információs műveltség; könyvtáros; iskolai végzettség

Full Text:

PDF