Az RDA és a BIBFRAME hazai implementálása

Dancs Szabolcs, Mohay Anikó, Hubay Miklós

Absztrakt


Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság (OKSZB) a 2015−2020 közötti időszak feladatait felölelő munkatervében célul tűzte ki – többek között – az RDA (Resource Description and Access = Forrásleírás és -hozzáférés) katalogizálási szabályzat honosítását, valamint az ISO 2709 nemzetközi szabványon alapuló HUNMARC helyett egy másik szabványalkalmazás, a MARC 21 formátum bevezetését. Az OSZK-ban zajló projekt része emellett az adatok szemantikus közzétételére vonatkozó ajánlás kidolgozása, az erre irányuló kísérletezések lefolytatása.


Tárgyszavak


bibliográfia; katalogizálás; szabályzat; szemantikus web; bibframe; adatszerkezet

Full Text:

PDF