Az interneten megjelenő tudományos hírek megbízhatóságának kérdéséről − technikai lehetőségek a megbízhatóság megállapítására és jelzésére

Holl András

Absztrakt


Az internet sokak tájékozódásának legfontosabb vagy akár az egyetlen forrása. Egyre nagyobb mértékben helyeződik át a világhálóra a kereskedelem, a szolgáltatások szervezése és az emberi kapcsolatok építése és fenntartása. Mindebben nagy szerepe van a bizalomnak – lásd Douglas Heaven cikkét a New Scientist-ben (2017). Jelen közleményünkben az interneten olvasható hírek megbízhatóságával foglalkozunk: a megbízhatóság megalapozására alkalmazható technológiákkal, a megbízhatóság jelölésével. A jelenség háttere, szociálpszichológiája iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánlhatjuk Krekó Péter könyvét (2018), illetve a Századvég 2017/2 számát, amelyben több, a kérdéssel foglalkozó cikk található.

Tárgyszavak


hír; közlemény; tudományos ismeret; megbízhatóság; metaadat

Full Text:

PDF