A kutatás és az oktatás innovációs csomópontjai: a felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018−2023

Nagy Zsuzsanna, Karácsony Gyöngyi

Absztrakt


A magyar felsőoktatási könyvtárak felvázolták azokat a fejlesztési irányokat és tennivalókat, amelyek a következő néhány évben leginkább szolgálják a magyar felsőoktatás és a tudományos kutatás, valamint az eredmények társadalmasításának támogatását. Az alapértékek, a küldetés és a jövőkép megfogalmazása után különféle elemzési technikákkal végzett helyzetelemzés és a kormány által elfogadott nemzeti stratégiák számbavétele alapján történt meg a fejlesztés kulcsterületeinek kijelölése
a digitalizálást és a nemzeti kulturális örökség megőrzését is magában foglaló gyűjteményépítés,
a nemzetközi hálózatokba beágyazott magyar tudomány támogatása,
a felsőfokú oktatás és a hallgatói eredményesség előmozdítása
Mindez a humán erőforrások fejlesztésével, korszerű vezetési és szervezeti kultúra kialakításával, tudatos kommunikáció és minőségmenedzsment révén érhető el, az egymással és más érintettekkel kiépített partneri együttműködés, a fenntartóval folytatott párbeszéd és visszacsatolás valamint stabil és egyenletes jogi és finanszírozási környezet megléte esetén.


Tárgyszavak


egyetemi könyvtár; felsőoktatás; fejlesztési politika; stratégia; Magyarország

Full Text:

PDF