A Bibliográfiai Átállás programja – az RDA franciaországi átültetése

Dancs Szabolcs

Absztrakt


Ahogy arról egy korábbi írásomban1 hírt adtam, 2014 novemberében a két franciaországi bibliográfiai ügynökség, a Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque nationale de France, BnF) és a Felsőoktatási Bibliográfiai Ügynökség (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, ABES) közös kommünikét2 adott ki, amelyben a két szervezet hivatalosan is állást foglalt a Resource Description and Access (RDA)3 katalogizálási szabályzat franciaországi átültetése mellett. Egy további, a könyvtárosképzés regionális központjainak igazgatóival (Association des directeurs de CRFCB) közösen kiadott közleményben4 felvázolták a Bibliográfiai Átállás (Transition bibliographique) programjának várható főbb állomásait. Ebben a dokumentumban a folyamat lassú, megfontolt (progresszív) ütemezését vetítik előre.

Jelen cikkemben az átállás előkészítéséről, szervezeti hátteréről, illetve eddigi fejleményeiről kívánok kellő részletességgel beszámolni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezáltal némi támpontot nyújthatok a szabályzat hazai implementálását illetően.


Tárgyszavak


bibliográfia; katalogizálás; szabályzat

Full Text:

PDF