Társadalmi követelmények és igények speciális könyvtári ellátásra

Bartos Éva

Absztrakt


A társadalmi egyenlőtlenségek okairól és szükségszerűségéről szóló különböző elméletek és szociológiai iskolák más-más véleményt képviselnek. Annyi bizonyos, hogy a teljes egyenlőség megvalósítására irányuló tevékenységek többnyire kudarcba fulladtak vagy csak részleges eredményeket hoztak. A legalább 10–15 dimenzióban vizsgálható és kimutatható egyenlőtlenségek fokozatos csökkentésére azonban van mód, nem mindegy tehát ezek mértéke és kezelésmódja. A korábbi időkben alkalmazott „hátrányos helyzet” fogalom némiképpen a tudomásulvétel és elfogadás irányában hatott, az ezt felváltó „esélyteremtés” kifejezés viszont a társadalomnak a változtatás érdekében tudatosan vállalt cselekvési szándékát tükrözi. Ebben az aktivitásban a kulturális intézményeknek is döntő szerepe van. Jelen áttekintés a fogyatékossággal élők kulturális ellátottsága érdekében történt könyvtári szándékokat és tevékenységeket mutatja be az elmúlt 15 év távlatában.


Tárgyszavak


könyvtár; kulturális szolgáltatás; hátrányos helyzetű; esélyegyenlőség