Könyvtár és közösség, avagy a közösségvezérelt könyvtár elmélete és gyakorlati megvalósításának lehetőségei. 2. rész Közösségvezérelt szolgáltatástervezés és a design thinking módszer alkalmazása a könyvtárban

Kovácsné Koreny Ágnes

Absztrakt


Ahogy a könyvtárak működésében és szolgáltatásaiban egyre hangsúlyosabbá válik a szolgált közösség szükségleteinek kielégítése, úgy érezhető mindinkább, hogy a kihívásoknak való megfeleléshez és a továbbfejlődéshez új megközelítésekre, új gondolkodásmódra és problémamegoldó módszerekre van szükség. Cikkemben – a könyvtártudományi szaklapokban 2018 folyamán megjelent írásaimban részletesen ismertetett – közösségvezérelt szolgáltatástervezés ismereteit kívánom mélyíteni, illetve a közösségvezérelt, a könyvtár megteremtéséhez és működtetéséhez kapcsolódó eszköztárat kívánom bővíteni egy újabb módszer, a tervezői gondolkodás (a design thinking) bemutatásával.


Tárgyszavak


közkönyvtár; közösségi tér; közösségfejlesztés; kulturális szolgáltatás; tervezés