Digitális bölcsészet a könyvtár- és információtudományban 3. rész Latin nyelvű szövegkorpuszokat tartalmazó és epigráfiai adatbázisok Európában

Kiszl Péter, Mátyás Melinda

Absztrakt


A digitális bölcsészet, valamint a könyvtár- és információtudomány szoros kapcsolatban álló diszciplínák. Tanulmánysorozatunk harmadik részében a European Association for Digital Humanities (EADH) által közzétett multidiszciplináris projektekből válogatva, ókori latin szövegeket feldolgozó (digilibLT – Digital Library of Late-antique Latin Texts, Earlier Latin Manuscripts) és görög-latin epigráfiai adatbázisokat (Inscriptiones Graecae, German Inscriptions Online, I.Sicily – Inscriptions of Sicily, EAGLE – Europeana Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy) elemzünk. Vizsgálatunk eredményeinek közzétételével elsősorban a magyarországi könyvtári tájékoztatást és a könyvtárosképzést szeretnénk támogatni, valamint a hazai tartalomszolgáltatások színvonalának emelését ösztönözni.


Tárgyszavak


bölcsészettudomány; digitális technika; információmenedzsment; innováció; adatbázis; epigráfia; latin nyelv; tartalomszolgáltatás; nemzetközi együttműködés