A korszerű információs technika bevezetésének tervezése

Vásárhelyi Pál

Absztrakt


Az UNESCO 1974. szeptemberi kormányközi konferenciájának anyagából, Párizs 1974. szeptember 23-27.

Az informáclós források hatékony kihasználása érdekében az információs rendszerekben korszerű, számítógépen, mikroképtechnikán és távközlésen alapuló információs technikát kell alkalmazni. E technika bevezetése azonban jelentős költségkihatással jár, országos szintű koordinációt feltételez, a korszerű technika alkalmazására képes szakembergárda kiképzését igényli és szükségessé teszi a felhasználók továbbképzését is.
Mindez azt indokolja, hogy a korszerű információs technika bevezetésének terve az országos információs program integráns részeként készüljön el és kerüljön végrehajtásra.
Tekintettel arra, hogy egyre világosabbá válik, hogy a tájékoztatási tevékenység önfinanszírozása országos szinten nem realizálható (a korszerű technika bevezetése a költségeket még csak tovább növeli), az információs infrastruktúra kialakításához a szükséges alapokat a kormánynak kell biztosítania, sőt, már a fejlesztés kezdetén hosszú távra biztosítania kell a szükséges pénzügyi fedezetet, hogy a program stabilan végrehajtható legyen.
A korszerű technika bevezetése első lépéseként azt az ország saját bibliográfiai tevékenységében kell alkalmazni. Ez az országon belüli erőkre támaszkodás lehetősége és az aránylag egyszerű szervezhetősége mellett azzal az előnnyel is jár, hogy nemzetközi érdeklődésre is számot tartó információs bázist hoz létre amellett, hogy az ország és a kormány közvetlenül is hasznot húzhat az adatforrás felhasználásából.
Második lépésként ezt a rendszert a távközlési technika alkalmazásával a nemzetközi információs hálózatok aktív résztvevőjévé kell tenni.
Az országos információs program részeként jelentkező, a korszerű információs technika bevezetésére irányuló terv megvalósítása több kormányszintű szervezési intézkedést igényel:
- egyeztetni kell országos szinten a célokat és a prioritásokat;
- létre kell hozni a tervezésért, megvalósításért felelős egységeket;
- lehetővé kell tenni és biztosítani kell az országon belüli, valamint a nemzetközi koordinációt;
- biztosítani kell a folyamatos pénzügyi támogatást;
- biztosítani kell a megfelelő képzettségű személyzetet.

A korszerű információs technika alkalmazására vonatkozó tevékenységben a technika bonyolultsága és a megfelelő képzettségű szakemberek hiánya miatt elengedhetetlen az országok közötti együttműködés. Az UNESCO-ban az UNISIST program és az ISORID projekt ezt a célt is szolgálja.
Hasznos lenne a készen átvehető, tájékoztatási célú számítógép programcsomagok nyilvántartásának létrehozása is. Meg kellene oldani az UNESCO keretében az adatbankok központi nyilvántartását is.


TárgyszavakFull Text:

PDF